1
reputation
1

ATTPFOSI

Vệ sinh an toàn thực phẩm - Vấn đề luôn được quan tâm hàng đầu và cấp thiết nhất trong cuộc sống. Doanh nghiệp muốn kinh doanh ngành thực phẩm phải tiến hành xin giấy chứng nhận an toàn thực phẩm

  • 470 Lê Thị Riêng, Thới An, Quận 12, Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • trungtamnghiencuuthucpham.vn/ve-sinh-toan-thuc-pham-van-de-xa-hoi-buc-xuc-can-duoc-giai-quyet
  • Member for 9 months
  • 0 profile views
  • Last seen Jul 20 '20 at 3:58

Keeping a low profile.

This user hasn't posted yet.

Badges (1)

Gold

Silver

Bronze

1

Rarest